Recunoasterea fundatiei

Recunoasterea unei fundatii ca fiind de utilitate publica

O fundatie poate fi recunoscuta ca o organizatie de utilitate publica, in acest sens fiind nevoie de o Hotarare de Guvern. Pentru a i se recunoaste utilitatea publica, o fundatie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa functioneze de cel putin trei ani; valoarea activului patrimonial, calculata pentru fiecare dintre cei trei ani, sa fie cel putin egala cu patrimoniul initial; fundatia sa desfasoare o activitate care sa serveasca interesului general; sa poata prezenta rapoarte din care sa reiasa beneficiul rezultat din activitatea sa.

3,543 Comment responses