Functionarea fundatiei

Organele de conducere ale fundatiei sunt consiliul director si comisia de cenzori. Diferenta fata de asociatie este lipsa Adunarii Generale; aceasta este datorata faptului ca pentru infiintarea fundatiei este nevoie de minim 1 membru si nu 3, asa cum se specifica in cazul asociatiei.

 

Consiliul director preia, astfel, si atributiile ce in mod normal ar fi revenit Adunarii Generale a asociatilor. Consiliul este responsabil pentru votarea bugetului de venituri si cheltuieli, executarea bugetului, modificarea statutului fundatiei si aprobarea organigramei, aprobarea strategiei generale a fundatiei, alegerea sau revocarea membrilor din comisia de cenzori etc.

 

Comisia de cenzori supervizeaza modul in care este administrat patrimoniul fundatiei, realizeaza rapoarte pe care le prezinta consiliului director si desfasoara, in general, activitatile prevazute in statutul fundatiei. Comisia de cenzori poate participa la sedintele consiliului director, fara a avea insa dreptul de a vota.