Etape infiintare

Pentru a infiinta o fundatie este nevoie de minim 1 asociat.

Etapele infiintarii fundatiei sunt urmatoarele:

  1. obtinerea rezervarii de nume: dovada privind disponibilitatea denumirii se va obtine de la Ministerul Justitiei, acest prim pas fiind necesar pentru a nu exista confuzii intre entitatea in curs de constituire si o alta organizatie deja existenta. In anumite situatii, Ministerul Justitiei poate emite un refuz, cu motivarea de rigoare, caz in care va trebui depusa o noua cerere cu o alta denumire;
  2. redactarea Actului Constitutiv si al Statutului, precum si autentificarea acestora;
  3. stabilirea sediului: fundatia isi poate stabili sediul la domiciliul unuia dintre asociati sau la o alta adresa, atat timp cat face dovada dreptului de proprietate asupra respectivului spatiu; acest drept de proprietate poate fi un contract de inchiriere sau un contract de comodat;
  4. dovada depunerii patrimoniului: patrimoniul initial al unei fundatii trebuie sa fie in valoare de 100 salarii minime brute pe economie (in conditii actuale, in jur de 80.000 RON); pentru aceasta dovada, este necesara deschiderea unui cont bancar cu specificatiile clare “Patrimoniu fundatie”;
  5. obtinerea certificatului de cazier fiscal: pentru asociatii unei fundatii este obligatorie prezentarea certificatului de cazier fiscal, care se obtine de la Administratile financiare la care acestia sunt arondati. Pentru cetateni sau persoane juridice straine, acest certificat nu este necesar, el fiind inlocuit de o declaratie tip pe proprie raspundere. Valabilitatea certificatului de cazier fiscal este de 30 de zile;
  6. inscrierea fundatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor: pentru a obtine personalitatea juridica, fundatia trebuie inscrisa la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul. Este vorba de o procedura necontencioasa, adica se va face doar verificarea daca actele depuse intrunesc conditiile legale pentru inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor. Dupa ce judecatorul va emite incheierea, asociatul sau asociatii vor primi in Certificat de inscriere, act care face dovada personalitatii juridice a fundatiei;
  7. obtinerea certificatului fiscal: se obtine de la Administratia Financiara pe baza incheierii emise de judecator si a unor declaratii completate de asociati.